Choose your language: Romana, English  
LUCRARI DE REFERINTA

Amenajarea Dunarii pe sectorul romanesc:
 • S.H.E.N. Portile de Fier I, amplasat la cca. 15 km amonte de Turnu Severin, realizeaza utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii pe sectorul roman - iugoslav, pentru care institutul a elaborat proiectele de executie pentru intregul echipament hidromecanic al ecluzei, centralei si barajului partii romane si cca. 8.000 tone echipamente hidroenergetice pentru partea iugoslava. Functionarea fara defecte de la inaugurarea din anul 1971, certifica calitatea conceptiei si a executiei.

 • S.H.E.N. Portile de Fier II, amplasat la cca. 80 km in aval de Portile de Fier I, asigura de la inaugurarea ei din anul 1984, valorificarea potentialului hidroenergetic al Dunarii pe sectorul romano - iugoslav, contribuind si la imbunatatirea functionarii hidrocentralei Portile de Fier I prin stabilizarea nivelului din aval al acesteia.

Barajul Portile de fier I

Portile de fier I

Ecluza Portile de fier II
Canale navigabile:
 • Canalul Dunarea Marea - Neagra, situat in zona centrala a Dobrogei in lungime de 64 km, canal ce leaga Dunarea cu marea Neagra de la Cernavoda la Agigea. Institutul nostru a realizat cca. 920 de proiecte de executie pentru 12.500 tone echipamente hidromecanice. Ecluzele canalului functioneaza neintrerupt din mai 1984.

 • Canal Dunare - Bucuresti. Proiectele echipamentelor hidromecanice pentru cele 5 noduri hidrotehnice complexe (ecluze, baraje si centrale), s-au realizat integral la Hidrotim.

 • Cascada Arges - aval, insumeaza cca. 5.000 tone echipamente hidromecanice.

 • Cascada Olt cu cele 13 centrale in functiune pe sectorul mijlociu, 5 centrale pe sectorul inferior si cele 7 centrale pe sectorul superior, reprezinta una din amenajarile cele mai ample de pe raurile interioare, la care Hidrotim a asigurat proiectarea integrala a echipamentelor hidromecanice.

 • Complexul hidroenergetic Lotru, amenajare pentru care institutul nostru a contribuit prin elaborarea de proiecte pentru 1.500 tone echipamente hidromecanice.

 • Centralele hidroelectrice Mariselu, Tarnita si cascada Somesul Cald aval.

 • Alte amenajari si cascade pe rauri interioare, cum ar fi: Amenajarea Dragan - Iad, Cascada Crisul Repede, C.H.E. Retezat, Cascada Raul Mare, Cascada Siret, Galbeni, Racaciuni, Beresti; Amenajarile hidrotehnice Bucecea, Stanca Costesti, Siriu Sacele, Pascani Poieni, Rogojesti si altele.

 • Circuite hidrotehnice pentru centralele termoelectrice Rovinari, Turceni, Deva, Anina, Braila si Centrala termonucleara Cernavoda au la baza multe proiecte concepute cu succes in institutul nostru.

 • Specialistii unitatii noastre au avut o contributie deosebita la proiectarea echipamentelor speciale pentru Metroul Bucuresti, si la unele constructii metalice pentru hale industriale.

Ecluza Cernavoda

Ecluza Agigea

Cascada pe Olt
Export:
 • In cadrul institutului a existat si exista o deosebita preocupare pentru export. Echipamente hidromecanice si instalatii electrice aferente au fost proiectate pentru U.R.S.S. (Donetk, Pescov, Ufaleiski, etc.), R.P. Bulgaria (Ruse, Radomir), fosta R.D. Germania (Freital), Cuba (Las Camariacos), Iran (Vafreghan), Turcia (Kapulukaya, Kilickaya, Ghezende), Columbia (Rio Grande, Calderas), Egipt (New-Esna), etc.

All rights reserved. Copyright © 2004. SC Hidrotim SA Timisoara.